dich vu thanh lap cong ty tron goi
Nhatui.pro free link bio

Tìm hiểu các loại bảo hiểm hiện nay! Cách phân biệt các loại cơ bản

Cần 22–27 phút để đọc
dich vu thanh lap cong ty tron goi

Có bao nhiêu loại bảo hiểm hiện nay? Làm cách nào phân biệt các loại bảo hiểm? Nên tham gia bảo hiểm nào tốt nhất? Tham khảo các loại bảo hiểm đang có tại Việt Nam.

Các loại bảo hiểm hiện nay rất phong phú, về cơ bản, bảo hiểm được chia thành 2 loại: Bảo hiểm Nhà nước thực hiện và bảo hiểm thương mại. Phân loại bảo hiểm chi tiết như sau:

I. Các loại bảo hiểm hiện nay

1. Bảo hiểm do Nhà nước thực hiện

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là sẽ thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập khi người lao động bị giảm hoặc mất thu nhập do thai sản, ốm đau, tai nạn lao động, hết tuổi lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Có 2 hình thức đóng bảo hiểm xã hội là tự nguyện và bắt buộc:

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội do Nhà nước thực hiện nhằm mục đích an sinh xã hội

– Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc là loại bảo hiểm do Nhà nước tổ chức, người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia. Mức đóng hằng tháng của người lao động Việt Nam bằng 8% mức tiền lương tháng/ lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất. Người tham gia BHXH bắt buộc sẽ được hưởng các chế độ như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất.

– Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại BHXH do Nhà nước tổ chức, người tham gia được lựa chọn phương thức đóng, mức đóng tiền phù hợp với thu nhập của mình và hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội có hai loại là tự nguyện và bắt buộc

Bảo hiểm y tế

Đây là bảo hiểm bắt buộc, áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật bảo hiểm y tế. Nhà nước tổ chức thực hiện BHYT với mục đích chăm sóc sức khỏe người dân, không vì mục đích lợi nhuận.

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế hướng đến chăm sóc sức khỏe  người dân

Theo Luật Bảo hiểm y tế 2014 (đã sửa đổi, bổ sung), mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng tối đa bằng 6% tiền lương tháng hoặc mức lương cơ sở… tùy từng đối tượng. Đối với một số đối tượng như gia đình nghèo, cận nghèo, học sinh – sinh viên, người có công với cách mạng… sẽ được Nhà nước hỗ trợ từ 30% -100% tiền đóng BHYT.

Bảo hiểm tiền gửi

Bảo hiểm tiền gửi là sự đảm bảo khả năng hoàn trả tiền gửi của tổ chức tham gia cho người được bảo hiểm trong trường hợp tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi mất khả năng chi trả tiền gửi hoặc phá sản.

Bảo hiểm tiền gửi

Bảo hiểm tiền gửi nhằm đảm bảo khả năng chi trả cho tổ chức nhận gửi tiền

Theo quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi, hạn mức trả cho bảo hiểm tiền gửi (bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi) tối đa là 75.000.000 VND.

2. Bảo hiểm thương mại

Thị trường bảo hiểm thương mại khá phong phú, có thể chia thành 3 loại chính: Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe.

Bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) bảo vệ tài chính và sức khỏe cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết. Các loại bảo hiểm nhân thọ hiện nay gồm có 7 nghiệp vụ bảo hiểm sau:

– Bảo hiểm sinh kỳ: Chi trả tiền bảo hiểm cho người tham gia với trường hợp người đó sống đến một thời  hạn trong hợp đồng. Quyền lợi cốt yếu là người tham gia bảo hiểm sẽ có khoản tiền mong muốn vào một thời điểm trong tương lai.

– Bảo hiểm tử kỳ: Bảo vệ tài chính trường hợp người được bảo hiểm chết trong một khoảng thời gian nhất định. Doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng. Sau thời gian này, quyền lợi bảo hiểm không còn nữa.

– Bảo hiểm hỗn hợp: Kết hợp cả hai loại bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ.

Bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ chia làm 7 nghiệp vụ chính

– Bảo hiểm trọn đời: Công ty bảo hiểm sẽ chi trả trong trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kỳ thời điểm nào.

– Bảo hiểm trả tiền định kỳ: Trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định thỏa thuận trong hợp đồng; sau thời hạn này, công ty bảo hiểm phải trả tiền định kỳ cho người thụ hưởng theo các thỏa thuận trong hợp đồng.

– Bảo hiểm hưu trí: Trường hợp người được bảo hiểm đạt đến độ tuổi xác định sẽ được công ty bảo hiểm trả tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng.

– Bảo hiểm liên kết đầu tư: Kết hợp yếu tố bảo vệ rủi ro và yếu tố đầu tư sinh lời. Đây là sản phẩm đang được các công ty bảo hiểm triển khai rộng rãi và thuộc nhóm các loại bảo hiểm nhân thọ tốt nhất hiện nay.

Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm sức khỏe: Chi trả cho trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn, thương tật, ốm đau, bệnh tật hoặc sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe được doanh nghiệp bảo hiểm chi trả theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. 

Trong sản phẩm bảo hiểm sức khỏe có 3 nghiệp vụ bảo hiểm sau:

Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm nhân thọ có nhiều quyền lợi bảo hiểm hơn

– Bảo hiểm tai nạn con người: Bảo hiểm cho những trường hợp bị tổn thương thân thể hoặc tử vong do tai nạn.

– Bảo hiểm y tế: Bảo hiểm sức khỏe của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ (Bảo hiểm y tế thương mại) nhằm mục đích hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh trong trường hợp người tham gia gặp những rủi ro như ốm đau bệnh tật, tai nạn…

– Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe: Bảo hiểm hỗ trợ chi phí điều trị và trợ cấp tiền cho người tham gia bảo hiểm nếu họ bị ốm đau, bệnh tật, phẫu thuật, tai nạn, thai sản…

Tìm hiểu chi tiết: 
TOP 10 bảo hiểm sức khỏe uy tín nhất tại Việt Nam

Bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo hiểm phi nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ. 

Bảo hiểm phi nhân thọ được chia thành các nghiệp vụ sau:

– Bảo hiểm tài sản và thiệt hại: Bảo hiểm cho đối tượng tài sản bao gồm tiền, vật có thực,giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản.

– Bảo hiểm xe cơ giới: Bảo hiểm nhằm bồi thường cho chủ xe khi không may xảy ra rủi ro liên quan đến con người, xe hoặc hàng hóa trên xe. Ngoài bảo hiểm bắt buộc, chủ xe có thể mua thêm bảo hiểm tự nguyện như: Bảo hiểm tai nạn lái, phụ xe và người ngồi trên xe; Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe; Bảo hiểm đối với hàng hoá vận chuyển trên xe.

– Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sắt,đường hàng không, đường thủy nội địa.

– Bảo hiểm hàng không: Bảo hiểm rủi ro cho người và hàng hóa trong quá trình vận chuyển bằng đường hàng không.

Bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo hiểm phi nhân thọ bảo vệ trước các rủi ro về người, tài sản, trách nhiệm dân sự.

– Bảo hiểm cháy, nổ: Bồi thường cho các thiệt hại xảy ra đối với tài sản của cơ sở không may xảy ra rủi ro cháy, nổ.

– Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu: Bồi thường cho các thiệt hại đối với thân vỏ tàu, máy móc và trang thiết bị tàu do những hiểm họa của biển/sông nước hoặc do những tai nạn bất ngờ. “Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ tàu là bảo hiểm cho các rủi ro liên quan đến những trách nhiệm, chi phí mà chủ tàu, người quản lý, người điều hành, người thuê tàu (không tính người thuê theo chuyến) phải chi trả đối với các thiệt hại trong quá trình hoạt động bao gồm cả thiệt hại về người và tài sản.”

– Bảo hiểm trách nhiệm: Bảo hiểm cho các rủi ro liên quan đến những trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại xuất phát từ lỗi của người được bảo hiểm gây ra tổn hại cho các tổ chức, cá nhân khác.

– Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính: Bảo hiểm cho những khoản vay, đảm bảo khả năng trả nợ ngân hàng khi người vay tiền không may gặp rủi ro bất ngờ.

– Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh: Bảo hiểm cho những rủi ro về tài sản trong quá trình doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh.

– Bảo hiểm nông nghiệp: Bảo hiểm cho đối tượng sản xuất trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Bên mua bảo hiểm sẽ được doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Xem thêm: 
Những lợi ích khi mua bảo hiểm nhân thọ mà bạn nên biết sớm

II. Nên tham gia loại bảo hiểm nào?

Thông thường, nếu bạn làm việc tại công ty tư nhân hoặc cơ quan Nhà nước thì sẽ phải tham gia bảo hiểm bắt buộc bao hôm bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc nếu đã tham gia bảo hiểm Nhà nước rồi thì có nên tham gia bảo hiểm nhân thọ nữa không và nên chọn sản phẩm bảo hiểm nào tốt nhất?

Nên tham gia loại bảo hiểm nào?

Mỗi sản phẩm bảo hiểm đều có lợi ích riêng

Trên thực tế, dù đã tham gia bảo hiểm Nhà nước nhưng nhiều người vẫn lựa chọn tham gia thêm bảo hiểm nhân thọ bởi sản phẩm có những khía cạnh bảo vệ mà bảo hiểm Nhà nước chưa làm được. 

Khi tham gia các loại bảo hiểm nhân thọ tốt nhất hiện nay, người tham gia sẽ có quyền lợi được bảo vệ cao hơn, có thể dùng cho cả gia đình. Bảo hiểm nhân thọ đáp ứng toàn diện nhu cầu về chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình, kế hoạch học vấn cho con, hưu trí an nhàn cho cha mẹ…

Với bảo hiểm nhân thọ, mức phí, thời gian đóng phí linh hoạt, người mua có thể tự điều chỉnh kế hoạch tài chính và tham gia lâu dài. Trong khi đó Bảo hiểm Nhà nước chỉ hỗ trợ duy nhất cho người tham gia.

Khi sản phẩm bảo hiểm nhân thọ kết thúc, người tham gia nhận được quyền lợi đáo hạn với số tiền sinh lời để có một cuộc sống tốt đẹp.

Do đó, ngay cả khi bạn đã tham gia các loại hình bảo hiểm bắt buộc, bạn cũng nên tham gia thêm bảo hiểm nhân thọ để tăng thêm quyền lợi và “lá chắn” bảo vệ cho gia đình trước những biến cố khó lường của cuộc sống.

Qua thông tin trên, chắc hắn các bạn đã nắm được có mấy loại bảo hiểm, phân loại thế nào. Bảo hiểm cũng có thể coi là một hình thức tích lũy lâu dài, đầu tư cho sức khỏe và tương lai. Hỹ truy cập TOPI để khám phá thêm những hình thức đầu tư hiệu quả khác.

Bài viết liên quan: 
Điều kiện tham gia bảo hiểm nhân thọ

Nguồn: Topi

Để lại một bình luận

dich vu thanh lap cong ty tphcm