dich vu thanh lap cong ty tron goi
Nhatui.pro free link bio

Thông tin về thuế thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân (mới nhất)

Cần 11–14 phút để đọc
dich vu thanh lap cong ty tron goi

Thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn là khoản thuế phải nộp về cơ quan thuế khi có tham gia hoạt động đầu tư góp vốn cho doanh nghiệp hoặc cá nhân, và được họ trả lại một phần thu nhập từ việc góp vốn đó.

Bạn đang góp vốn đầu tư vào một doanh nghiệp và thắc mắc liệu mình có cần phải khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn hay không? Vậy bài viết này là dành cho bạn, giải đáp các thắc mắc về quy định về thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn. Cùng tìm hiểu ngay nhé!

1. Quy định về thuế thu nhập từ đầu tư vốn cá nhân

Quy định về thuế thu nhập từ đầu tư vốn cá nhân

Những quy định về khoản thuế từ lãi đầu tư

Nguồn thu nhập từ đầu tư vốn cá nhân sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo khoản 2, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC, bổ sung theo khoản 6, Điều 11, Thông tu 92/2015/TT-BTC. 

Trong đó, khoản thu nhập từ đầu tư vốn cá nhân bao gồm:

– Tiền lãi nhận từ việc cho tổ chức, doanh nghiệp vay theo hợp đồng hoặc thỏa thuận vay giữa hai bên (trừ lãi tiền gửi nhận được từ các tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài);

– Phần cổ tức nhận được khi góp vốn mua cổ phần;

– Lợi tức, tiền lãi nhận được khi tham gia góp vốn vào các công ty, HTX, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, góp vốn đầu tư thành lập tổ chức tín dụng, góp vốn trong các quỹ đầu tư và các hình thức kinh doanh khác;

– Phần gia tăng của giá trị vốn góp trong trường hợp doanh nghiệp giải thể, chuyển đổi mô hình hoạt động, sáp nhập & hợp nhất hoặc rút vốn đầu tư;

– Tiền lãi nhận được khi mua trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ có giá khác được phát hành bởi các tổ chức trong nước (trừ lãi tiền gửi tín dụng, ngân hàng nước ngoài và lãi từ trái phiếu Chính phủ);

– Các khoản thu nhập khác, bao gồm cả vốn góp bằng hiện vật, bằng danh tiếng, bằng quyền sử dụng đất, bằng phát minh và sáng chế;

– Cổ tức được trả bằng cổ phiếu hoặc thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn.

Nếu như bạn vừa đầu tư vốn tại một doanh nghiệp vừa có phát sinh thu nhập thì ngoài đóng thuế thu nhập cá nhân với đầu tư vốn thì bạn còn phải đóng thêm thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương.

2. Cách tính thuế thu nhập từ đầu tư vốn cá nhân

Có 2 cách tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn dành cho 2 đối tượng, cá nhân không cư trú và cá nhân cư trú tại Việt Nam, cụ thể như sau:

– Đối với cá nhân cư trú, tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn như sau:

Thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn = Thu nhập tính thuế x thuế suất 5%

– Đối với cá nhân không cư trú, thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn được tính như sau:

Thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn = Tổng thu nhập tính thuế nhận được từ việc đầu tư vốn vào các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam x Thuế suất 5%.

Cách tính thuế thu nhập từ đầu tư vốn cá nhân

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư nhanh chóng và chính xác

Theo đó:

Thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn là toàn bộ thu nhập chịu thuế mà cá nhân đó nhận được từ việc đầu tư vốn;

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn là 5% được áp dụng theo Biểu thuế toàn phần;

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm mà doanh nghiệp trả thu nhập từ đầu tư vốn cho người nộp thuế.

Riêng thu nhập từ giá trị của phần vốn góp tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được sau khi doanh nghiệp giải thể hoặc chuyển đổi mô hình hoạt động, hoặc sáp nhập, hợp nhất công ty cổ phần (CTCP) thì thời điểm xác định thu nhập từ việc đầu tư vốn là thời điểm mà cá nhân đó thực nhận khoản thu nhập từ việc chuyển đổi doanh nghiệp trên.

3. Những lưu ý về khoản thuế phải đóng khi đầu tư vốn

Những lưu ý về khoản thuế phải đóng khi đầu tư vốn

Các khoản thuế từ việc đầu tư cá nhân

– Về hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn:

Theo khoản 9, Điều 26, Thông tư 111/2013/TT-BTC thì trước khi trả thu nhập cho cá nhân thì các doanh nghiệp trả thu nhập từ đầu tư vốn phải có trách nhiệm làm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân đó.

Đối với cá nhân trực tiếp khai thuế thì sử dụng tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 04/NNG-thu nhập cá nhân (ban hành kèm Thông tư 92/2015/TT-BTC).

Đối với doanh nghiệp khai thuế sử dụng tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mẫu 06/thu nhập cá nhân (ban hành cùng Thông tư 92/2015/TT-BTC).

– Về thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn – chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Thời gian và hồ sơ nộp thuế thu nhập cá nhân

– Về trách nhiệm thực hiện quyết toán thuế:

Người nộp thuế phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế với Cơ quan Thuế, theo đó, căn cứ quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn là:

Mức thuế suất áp dụng là 5%

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn là thời điểm mà tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Như vậy, trên đây, TOPI đã cung cấp cho bạn thông tin về thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn, cách tính và những quy định liên quan đến loại thuế này. Nếu thấy thông tin trên là hữu ích thì hãy chia sẻ chúng đến nhiều người khác cũng đang có nhu cầu và quan tâm về thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn nhé!

Xem thêm:  Điều kiện và cách hoàn thuế thu nhập cá nhân online mới nhất

Nguồn: Topi

Để lại một bình luận

dich vu thanh lap cong ty tphcm