dich vu thanh lap cong ty tron goi
Nhatui.pro free link bio

Giá đóng cửa là gì? Cách xác định giá đóng cửa trong giao dịch chứng khoán

Cần 18–22 phút để đọc
dich vu thanh lap cong ty tron goi

Giá đóng cửa là một thuật ngữ được dùng để chỉ mức giá thị trường của cổ phiếu được tính vào thời điểm đóng cửa (kết thúc một phiên giao dịch) trong ngày.

Giá đóng cửa là thuật ngữ quan trọng trong giao dịch chứng khóa, tên tiếng anh là “closing price”. Giá đóng cửa là một trong những khái niệm đầu tiên mà những nhà đầu tư chứng khoán cần phải tìm hiểu. Vậy, giá đóng cửa là gì? Cách xác định và phân loại giá đóng cửa ra sao? Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn trong bài viết dưới đây.

Giá đóng cửa là gì?

Giá đóng (closing price) là mức giá của cổ phiếu trên thị trường tại thời điểm đóng cửa (thời điểm kết thúc một phiên giao dịch) được diễn ra ở trên một thị trường cụ thể.

Khi kết thúc phiên giao dịch, giá đóng của chính là mức giá cuối cùng được kết luận. Mức giá này của ngày hôm trước lại là giá tham chiếu cho phiên hôm sau và nó được lặp lại quy trình theo chu kỳ áp dụng tại từng phiên và thị trường cụ thể.

Giá đóng cửa là gì

Giá đóng cửa là một thuật ngữ mà giới đầu tư chứng khoán phải tìm hiểu ngay khi bắt đầu

Giá đóng cửa sẽ bao gồm giá mua và bán chứng khoán. Nó được xác định theo phương thức đấu giá bởi trong cùng 1 thời điểm có đồng thời nhiều người bán và người mua nen phải thực hiện đối chiếu giá bán hoặc mua. Trong một ngày sẽ có mức giá cuối được xác định cho từng loại chứng khoán. Sự tuần hoàn này của giá đóng cửa và giá mở cửa sẽ tạo nên tính liên tục của giá cả trên thị trường.

Giá đóng cửa thể hiện nên điều gì?

Giá đóng cửa của cổ phiếu sẽ không phản ánh bất kỳ tin tức nào được công ty công bố vào ngày hôm đó. Các thông báo lớn của công ty liên quan đến báo cáo tài chính, chia tách cổ phiếu, chia cổ tức bằng cổ phiếu thường được đưa ra sau khi kết thúc ngày để giúp các nhà giao dịch có cơ hội tiếp thu tin tức trước khi giao dịch.

Giao dịch ngoài giờ chỉ chiếm một phần nhỏ khối lượng trong ngày giao dịch. Việc đưa ra tin tức thường khiến giá cổ phiếu liên quan tới tin tức đó tăng hoặc giảm trong giao dịch ngoài giờ. Tuy nhiên, tin tức được công bố có thể thay đổi giá mở cửa của cổ phiếu vào ngày hôm sau.

Giá đóng cửa điều chỉnh là gì?

Giá đóng cửa điều chỉnh (Adjusted Closing Price) là công cụ kiểm tra lợi nhuận dựa trên những dữ liệu quá khứ. Nó mang đến cho các nhà đầu tư một bức tranh phân tích toàn cảnh về các đại diện chủ sở hữu của các công ty vượt quá với giá thị trường. Nó giải thích tất cả các hoạt động của công ty trong việc chia tách cổ phiếu, cổ tức và các đặc quyền đặt mua trước.

Giá đóng cửa là gì

Giá đóng cửa điều chỉnh là công cụ hiệu quả để nhà đầu tư phân tích thị trường

Giá đóng cửa điều chỉnh là một sự phản ánh chính xác nhất về giá trị của cổ phiếu sau khi đã được hạch toán. Những hạch toán này được tính toán dựa trên các hoạt động và vận hành của doanh nghiệp trong thời gian dài.

Giá cổ phiếu trên thị trường sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các đợt phân tách của công ty. Nên việc lựa chọn đầu tư luôn phải nghiên cứu thật chính xác về một loại cổ phiếu. 

Để nhà đầu tư có thể đánh giá được chính xác tỷ suất lợi nhuận và sự lên xuống của cổ phiếu đó. 

Các loại giá đóng cửa điều chỉnh hiện nay

Dưới đây là các loại giá đóng cửa điều chỉnh:

Giá điều chỉnh trong tách cổ phiếu

Chia tách cổ phiếu là tăng số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường và làm giảm giá cổ phiếu đi. Các yếu tố về giá trị vốn hóa hay hệ số P/E không đổi vì giá trị công ty trên thực tế là không đổi. Việc chia tách các cổ phiếu thường được thực hiện khi mà giá của cổ phiếu trên thị trường đang tăng quá cao khiến cho các giao dịch khó thực hiện và làm giảm tính thanh khoản của nó.

Giá đóng cửa là gì

3 loại giá đóng cửa điều chỉnh hiện nay

Giá điều chỉnh trong chia cổ tức

Chia cổ tức sẽ có 2 loại:

 • Cổ tức tiền mặt: trong loại này, các cổ đông sẽ được hưởng một mức giá được định trước/ mỗi cổ phiếu.
 • Cổ tức cổ phiếu: cổ đông sẽ được hưởng bổ sung một lượng cổ phiếu tương ứng đúng với tỉ lệ đã công bố trước đó.

Nó được chia theo nguyên lý là tổng tài sản của người đầu tư trước khi chia và sau khi chia đều bằng nhau. Nghĩa là tổng giá trị vốn hóa trên thị trường của công ty trước và sau chia là không thay đổi.

Giá điều chỉnh trong phát hành quyền

Giá điều chỉnh trong phát hành quyền thường liên quan đến việc cổ đông hiện tại của một công ty có quyền mua thêm cổ phiếu mới được phát hành với giá ưu đãi so với giá thị trường hiện tại. Quyền mua này thường được cấp trong một khoảng thời gian nhất định và có giá trị đặc biệt cho cổ đông hiện tại, vì nó giúp họ duy trì hoặc tăng tỷ lệ sở hữu của mình trong công ty mà không phải mua cổ phiếu trên thị trường mở.

Khi có sự điều chỉnh giá trong phát hành quyền, nghĩa là giá mà cổ đông phải trả để sở hữu cổ phiếu thông qua quyền mua có thể thay đổi. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến giá này bao gồm giá cổ phiếu hiện tại, giá thực hiện (giá cổ phiếu mà cổ đông phải trả khi sử dụng quyền mua), thời gian còn lại của quyền mua, và những yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và thị trường chung.

Điều chỉnh giá trong phát hành quyền giúp đảm bảo rằng cổ đông có lợi thế so với những nhà đầu tư mới muốn mua cổ phiếu của công ty. 

Cách tính giá đóng cửa và giá đóng đóng cửa điều chỉnh

Cách tính giá đóng cửa

Cách tính giá đóng cửa sẽ phụ thuộc vào loại tài sản và sàn giao dịch nhưng thông thường đó là giá cuối cùng được thỏa thuận trước khi thị trường đóng cửa.

Giá đóng cửa là gì

Dựa vào nhiều yếu tố để tính giá đóng cửa và giá đóng cửa điều chỉnh

Dưới đây là cách mà nhà đầu tư có thể tính mức giá đóng cửa trên thị trường chứng khoán:

 • Xác định thời gian đóng cửa: Mỗi sàn giao dịch có thời gian đóng cửa khác nhau, trong số những giao dịch được thực hiện trong phút cuối cùng trước thời gian đóng cửa, giá cuối cùng sẽ được xem xét làm giá đóng cửa.
 • Xác định giá cuối cùng: Các sàn giao dịch sẽ có một hệ thống để xác định mức giá cuối cùng, nó thường là giá thỏa thuận cuối cùng trong phiên giao dịch.
 • Kiểm tra trên biểu đồ giao dịch: Nếu nhà đầu tư không có thông tin trực tiếp từ sàn giao dịch, thì có thể kiểm tra thông qua biểu đồ giao dịch của tài sản trên các trang web tài chính hoặc các ứng dụng di động. 

Cách tính giá đóng cửa điều chỉnh

Dưới đây là cách tính giá đóng cửa điều chỉnh:

Bước 1: Xác định Giá Đóng Cửa Cuối Cùng 

Bước 2: Xác định các điều chỉnh cần thiết

 • Chia Cổ Tức: Giá cổ phiếu điều chỉnh = Giá cổ phiếu ban đầu / Tỷ lệ chia cổ tức.
 • Chia Tách Cổ Phiếu: Giả sử có chia tách 2-1, giá cổ phiếu điều chỉnh sẽ là giá cổ phiếu ban đầu nhân 2.

Bước 3: Tính Giá Đóng Cửa Điều Chỉnh: 

 • Công thức: Giá Đóng Cửa Điều Chỉnh = Giá Đóng Cửa * Tỷ lệ Điều Chỉnh 
 • Trong đó, “Tỷ lệ Điều Chỉnh” là kết quả của tất cả các điều chỉnh, bao gồm cả chia cổ tức và chia tách cổ phiếu.

Bước 4: lặp lại quy trình:

Nếu có nhiều sự kiện điều chỉnh thì cần phải lặp lại quy trình trên cho từng sự kiện.

Đối với nhiều sự kiện, thì có thể tính tỷ lệ điều chỉnh tích lũy bằng cách nhân tất cả các tỷ lệ điều chỉnh lại với nhau.

Các yếu tố ảnh hưởng tới giá đóng cửa điều chỉnh

Giá đóng cửa là gì

Giá đóng cửa điều chỉnh chịu tác động của nhiều yếu tố

Giá đóng cửa điều chỉnh chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như:

 • Thay đổi về cổ tức: Nếu phát hành cổ tức thì giá đóng cửa sẽ giảm đi một khoản tương đương với số tiền cổ tức/mỗi cổ phiếu.
 • Tách cổ phiếu: Khi tách cổ phiếu, giá đóng cửa sẽ giảm đi tỷ lệ tách cổ phiếu.
 • Sáp nhập /mua lại công ty: Giá đóng cửa sẽ được điều chỉnh tương ứng với giá thị trường của các công ty sáp nhập.
 • Tăng vốn: Nếu công ty tăng vốn thì giá đóng cửa sẽ giảm đi tỷ lệ tăng vốn.
 • Các yếu tố về chính trị, kinh tế và tâm lý: Giá đóng cửa cũng phụ thuộc vào các yếu tố chính trị, kinh tế và thị trường.

Với những thông tin trên về giá đóng cửa và giá đóng cửa điều chỉnh, hy vọng các nhà đầu tư sẽ có thêm những kiến thức về một khái niệm cực kỳ quan trọng khi tìm hiểu về thị trường chứng khoán, lựa chọn cho mình được một khoản đầu tư phù hợp nhất nhé!

Nguồn: Topi

Để lại một bình luận

dich vu thanh lap cong ty tphcm