dich vu thanh lap cong ty tron goi
Nhatui.pro free link bio

Bảo hiểm tài sản là gì? Những quy định về bảo hiểm tài sản

Cần 28–35 phút để đọc
dich vu thanh lap cong ty tron goi

Việc đầu tư vào bảo hiểm tài sản không chỉ là việc bảo vệ tài sản mà còn là đầu tư vào sự yên tâm và ổn định cho tương lai. Đầu tư bảo hiểm tài sản mang lại lợi ích không ngờ.

Những rủi ro trong cuộc sống thì không thể lường trước được, việc mua bảo hiểm tài sản đầy đủ là có thể giúp bảo vệ tài sản của bạn khói những biến cố đột ngột có thể xảy ra, đồng thời, giúp chúng ta có thể kịp thời có một số vốn để duy trì và tuỳ chính phù hợp với nhu cầu và điều kiện cuộc sống cụ thể.

Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những lợi ích không ngờ mà bảo hiểm tài sản mang lại, từ việc bảo vệ khỏi những rủi ro không lường trước đến việc tạo ra một môi trường an ninh và ổn định cho tài chính cá nhân và doanh nghiệp.

I. Bảo hiểm tài sản là gì?

Bảo hiểm tài sản là gì?

Thông tin về bảo hiểm tài sản tại thị trường Việt Nam

Bảo hiểm tài sản là một loại hình bảo hiểm nhằm bảo vệ tài sản của cá nhân hoặc doanh nghiệp khỏi những rủi ro nhất định, như hỏa hoạn, thiên tai, mất mát do trộm cắp, va chạm, hay các nguy cơ khác gây tổn thất hoặc hư hại tài sản. Loại bảo hiểm này giúp người được bảo hiểm có thể nhận được một khoản bồi thường từ công ty bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm đã được mô tả trong hợp đồng.

Đối tượng của bảo hiểm tài sản có thể bao gồm nhiều loại tài sản khác nhau, như nhà cửa, kho xưởng, máy móc, các thiết bị và phương tiện trong doanh nghiệp, hàng hoá, tiền và các giấy tờ có giá, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ…

Các điều khoản và điều kiện của hợp đồng bảo hiểm thường được xác định rõ trong tài liệu hợp đồng, và người mua bảo hiểm phải trả một khoản phí, gọi là phí bảo hiểm, để duy trì bảo hiểm của mình.

Bảo hiểm tài sản giúp người được bảo hiểm giảm thiểu rủi ro tài chính khi xảy ra sự cố và mang lại sự an tâm trong việc bảo vệ tài sản của họ.

II. Đặc điểm của bảo hiểm tài sản

Đặc điểm của bảo hiểm tài sản

Những đặc điểm chính về bảo hiểm tài sản

Mục đích của bảo hiểm tài sản nhằm bảo vệ chủ sở hữu tài sản khỏi các rủi ro và thiệt hại không thể dự đoán trước, đồng thời, nếu rủi ro đó xảy ra thì người được bảo hiểm cũng sẽ nhận được một phần tiền bồi thường tài sản, giúp phục hồi lại những mất mát về giá trị tài sản.

Bảo hiểm tài sản có thể áp dụng cho nhiều loại tài sản, trong đó có những tài sản hữu hình như nhà cửa, đất đai, nhà xưởng, máy móc, thiết bị…, tiền và những vật tương đương tiền, giấy tờ có giá và các quyền về tài sản.

Trong trường hợp xảy ra sự cố được bảo hiểm, người mua bảo hiểm có thể được đền bù hoặc nhận khoản bồi thường từ công ty bảo hiểm. Những phạm vi giá trị của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm xảy ra tổn thất là có giới hạn.

Phí bảo hiểm tài sản được xác định dựa trên loại tài sản, mức độ rủi ro và các yếu tố liên quan khác, được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên giá trị của tài sản được bảo hiểm.

Trong một số trường hợp, người mua bảo hiểm có thể điều chỉnh mức bảo hiểm của họ tùy thuộc vào thay đổi về giá trị tài sản hoặc nhu cầu bảo hiểm.

Việc áp dụng chế định chuyển yêu cầu đòi bồi hoàn là bắt buộc trong bảo hiểm tài sản.

III. Những lợi ích khi tham gia bảo hiểm tài sản

Những lợi ích khi tham gia bảo hiểm tài sản

Những lợi ích khi khách hàng tham gia bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm tài sản mang lại sự an tâm tài chính bởi vì nếu có sự cố xảy ra, bạn không phải tự chi trả toàn bộ chi phí thay thế hay sửa chữa. Bảo hiểm giúp giảm áp lực tài chính đột ngột và duy trì ổn định trong tình huống khẩn cấp. Nhờ đó, tâm lý của bạn cũng ổn định hơn, không quá lo lắng về những rủi ro mất mát có thể xảy ra.

Trong một số trường hợp, bảo hiểm tài sản cũng cung cấp bảo hiểm cho trách nhiệm dân sự, giúp bạn chi trả những tổn thất mà bạn có thể gây ra cho người khác hoặc tài sản của họ.

Nếu bạn có một khoản vay để mua tài sản (ví dụ: vay mua nhà), bảo hiểm tài sản thường là một yêu cầu từ phía ngân hàng hay tổ chức tài chính để đảm bảo rằng tài sản đó được bảo vệ.

Bạn có khả năng điều chỉnh mức bảo hiểm tùy thuộc vào thay đổi giá trị của tài sản. Điều này giúp bạn duy trì sự phù hợp với nhu cầu bảo hiểm của mình theo thời gian.

Bảo hiểm tài sản cũng có thể cung cấp hỗ trợ pháp lý trong trường hợp cần thiết, đặc biệt là liên quan đến bảo hiểm người thứ ba và các tranh chấp có thể phát sinh từ sự kiện bảo hiểm.

Bảo hiểm tài sản thường bao gồm nhiều loại rủi ro khác nhau, giúp mở rộng phạm vi được bảo hiểm đối với các loại tài sản của bạn.

IV. Những loại bảo hiểm tài sản hiện nay

Những loại bảo hiểm tài sản hiện nay có: bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh, bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng, bảo hiểm hoả hoạn nhà tư nhân và một số loại bảo hiểm khác như bảo hiểm trộm cắp, bảo hiểm nhà chung cư, bảo hiểm tiền, bảo hiểm lòng trung thành… Chúng ta cùng đi vào chi tiết một số loại bảo hiểm kể trên nhé.

1. Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được xem như loại bảo hiểm tài sản đáp ứng yêu cầu thiết thực nhất dành cho các cá nhân và tổ chức cũng như thực hiện đúng yêu cầu pháp lý của Chính phủ (tham khảo Nghị định số 130/CP và Thông tư số 220-BTC).

Đối tượng được bảo hiểm tài sản ở đây là nhà cửa, công trình kiến trúc, không bao gồm nền, móng nhà, giá trị đất đai, thiết bị máy móc, hàng hoá lưu kho và một số tài sản khác.

Phạm vi bảo hiểm gồm tổn thất vật chất và tài sản được quy định trong thoả thuận hợp đồng giữa hai bên, khi có phát sinh cháy nổ không thể lường trước.

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Các loại bảo hiểm cháy nổ đặc biệt mà bạn cần quan tâm

2. Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt khác

Bảo hiểm tài sản này sẽ bổ sung thêm phạm vi bồi thường bảo hiểm nếu có cháy nổ xảy ra, người sở hữu tài sản sẽ được khắc phục bồi thường mất mát với cả những tài sản như vật tư, kho hàng, nguyên vật liệu, trụ sở, nhà cửa xí nghiệp, trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn…

Phạm vi bảo hiểm sẽ gồm rủi ro cháy nổ, máy bay rơi, đình công, động đất, giông bão, lũ lụt, thiệt hại do nước tràn bể chứa, đường ống dẫn nước bị vỡ, tài sản là ô tô và hàng hoá khi bị đâm vào động vật hay xe cơ giới khác…

3. Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

Mua bảo hiểm gián đoạn kinh doanh là giải pháp tối ưu được nhiều doanh nghiệp lựa chọn, để hạn chế tối đa các rủi ro khi công việc kinh doanh bị gián đoạn do một số tài sản bị thiệt hại. Với bảo hiểm này, chủ doanh nghiệp vẫn có thể tiếp tục kinh doanh và sản xuất.

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

Bảo hiểm tài sản khi có gián đoạn kinh doanh

4. Bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng

Đối tượng áp dụng bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng là tòa nhà, tài sản văn phòng và một số tài sản cố định khác trong doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh. Các đối tượng này phải nằm trong phạm vi lãnh thổ được bảo hiểm nếu có sự cố hoặc tổn thất bất ngờ xảy ra.

Bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng

Bảo hiểm tài sản cho văn phòng

5. Bảo hiểm hoả hoạn nhà tư nhân

Đối tượng của bảo hiểm hoả hoạn tư nhân là tài sản cố định, kiến trúc, tài sản bên trong nhà được lắp đặt cố định, hoặc có thể tháo rời tương đương với giá trị tổn thất, rủi ro bất ngờ bị cháy nổ, sét đánh bất ngờ, bị lũ lụt hay một số sự cố, tổn thất bất ngờ khác, không thể lường trước.

V. Hợp đồng của bảo hiểm tài sản

Có 3 loại hợp động bảo hiểm tài sản: hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị, hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị và hợp đồng bảo hiểm trùng. Trong đó:

+ Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị có nghĩa là số tiền được bảo hiểm sẽ cao hơn giá trị thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm hai bên ký kết hợp đồng (tham khảo Điều 42 Luật Kinh doanh Bảo hiểm). Bên mua và bên bán bảo hiểm không được giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị.

Nếu như bên mua bảo hiểm vô ý ký kết hợp đồng bảo hiểm trên giá trị, thì bên bán bảo hiểm phải có trách nhiệm hoàn lại cho bên mua số tiền phí bảo hiểm đóng dư, tương ứng với số tiền bảo hiểm vượt quá giá trị thường của tài sản đó, trừ phi chi phí đó là hợp lý, cần phải đóng bổ sung cho hợp đồng.

Nếu sự cố xảy ra thì bên bán bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại với số tiền bồi thường không quá giá thị trường của sản phẩm.

Hợp đồng của bảo hiểm tài sản

Thông tin về hợp đồng của bảo hiểm tài sản

+ Hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị có nghĩa là số tiền bảo hiểm thấp hơn giá trị thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm ký kết hợp đồng, ngược với loại hợp đồng ở trên (tham khảo Điều 43 Luật Kinh doanh Bảo hiểm).

Nếu có sự cố xảy ra, bên chịu trách nhiệm bồi thường sẽ chỉ bồi thường một phần tiền theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm hai bên ký kết hợp đồng.

+ Hợp đồng bảo hiểm trùng có nghĩa là bên mua mua bảo hiểm cho cùng một đối tượng, cùng điều kiện và sự kiện bảo hiểm tại hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên.

Khi sự cố xảy ra, mỗi bên doanh nghiệp sẽ bồi thường theo tỷ lệ số tiền đã thoả thuận trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm đã giao kết, và giá trị tổng số tiền này sẽ không vượt quá giá trị thiệt hại thực tế của tài sản được bảo hiểm.

VI. Những quy định và khoản phí của bảo hiểm tài sản

Một số quy định của bảo hiểm tài sản:

– Quy định về an toàn tài sản: Người được bảo hiểm phải thực hiện đủ các quy định về an toàn lao động, PCCC, vệ sinh lao động và những quy định liên quan khác để đảm bảo đối tượng được bảo hiểm luôn an toàn.

Doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm có quyền kiểm tra các điều kiện an toàn trên, để khuyến nghị, yêu cầu người được bảo hiểm phải áp dụng các biện pháp an toàn cho đối tượng được bảo hiểm.

Nếu người được bảo hiểm không thực hiện các biện pháp về an toàn tài sản thì doanh nghiệp sẽ đưa ra một mốc thời gian để người được bảo hiểm thực hiện việc này, nếu không thực hiện thì doanh nghiệp có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm tài sản hoặc tăng phí bảo hiểm lên. Đồng thời, họ cũng có quyền áp dụng biện pháp để đảm bảo an toàn cho đối tượng bảo hiểm với sự đồng ý của cơ quan Nhà nước và bên mua bảo hiểm.

Những quy định và khoản phí của bảo hiểm tài sản

Những quy định về bảo hiểm tài sản mà bạn cần biết trước khi tham gia

– Quy định về thủ tục bồi thường bảo hiểm tài sản: Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm tài sản sẽ bao gồm:

+ Mẫu yêu cầu bồi thường bảo hiểm tài sản

+ Hợp đồng bảo hiểm tài sản đã ký kết đầy đủ các bên

+ Giấy chứng nhận hoặc biên bản xác nhận đảm bảo đủ quy định về an toàn tài sản trong PCCC

+ Biên bản giám định của công ty bảo hiểm

+ Các bằng chứng chứng minh thiệt hại hoặc biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thẩm quyền hoặc đội Cảnh sát PCCC và CNCH

+ Bản kê khai toàn bộ tổn thất và các giấy tờ chứng minh tổn thất liên quan.

– Quy định về thời gian xử lý bồi thường bảo hiểm tài sản: 

+ Đối với bên mua yêu cầu bồi thường thì thời hạn yêu cầu là một (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm trừ các trường hợp bất khả kháng khác;

+ Đối với công ty bảo hiểm thì phải trả lời trong 15 ngày kể từ ngày nhận đủ các hồ sơ bảo hiểm của bên yêu cầu bồi thường, trả lời bồi thường hoặc từ chối bồi thường, các lý do;

+ Thời gian khởi kiện tranh chấp nếu có là 03 năm kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp

– Quy định về phí bảo hiểm tài sản:

+ Phí bảo hiểm tài sản là khoản tiền bên mua bắt buộc phải đóng cho bên công ty bảo hiểm để có thể hưởng quyền lợi nếu sự cố xảy ra. 

+ Thời hạn đóng phí sẽ do hai bên tự thoả thuận hoặc theo quy định Pháp luật. 

+ Phí bảo hiểm tài sản có thể đóng theo định kỳ hoặc đóng hết một lần.

+ Nếu bên mua đóng phí bảo hiểm tài sản trễ thì bên công ty bảo hiểm sẽ ấn định một thời hạn để đóng, nếu như vẫn không đóng thì hợp đồng chấm dứt. 

Trên đây là những thông tin về bảo hiểm tài sản mà TOPI đã tổng hợp được, giúp bạn có thể nhận thức được vai trò quan trọng của nó trong việc phòng tránh rủi ro cho tài sản của chính bạn. Bảo hiểm tài sản cũng là một bước đệm để bảo vệ ổn định tài chính và hỗ trợ khôi phục sau những sự cố khẩn cấp, vì vậy, nên chủ động bảo vệ tài sản bằng bảo hiểm tài sản để luôn an tâm hơn với tài sản của chính mình.

Nguồn: Topi

Để lại một bình luận

dich vu thanh lap cong ty tphcm